Home   Omgeving   Camping   Tarieven   Boerderij   Zorgboerderij  Route   Reglement   Links        

 

Reglement

 

1.       In principe gelden hier de normale fatsoensregels. We gaan er van uit dat iedereen zorg draagt voor een leuk verblijf op ons terrein.

2.       Bij aankomst meldt u zich even bij het woonhuis of in de schuur. Mocht u daar niemand aantreffen hangen er twee telefoonnummers waarop wij te bereiken zijn. Uw plaats staat vanaf 13.00 uur tot uw beschikking. De laatste dag dient u uw plaats voor 11.00 uur  te hebben verlaten.

3.       Op het hele terrein geldt een maximum snelheid van 15 km per uur. U mag uw auto niet op de camping parkeren. Minder validen uitgezonderd. Uiteraard mag u met de auto wel bij uw tent of caravan in en uit laden. Op de parkeerhoek is het kinderen verboden om te spelen i.v.m. beschadiging van voertuigen.

4.       In principe is het niet toegestaan om de schuren te betreden. Het is ook niet toegestaan om op machines en tractoren te spelen. Wij zijn niet aansprakelijk voor ongevallen, beschadiging van kleding etc. als gevolg hiervan. Het kijken bij oogstwerkzaamheden o.i.d. is uiteraard voor eigen risico. Kinderen onder 12 jaar dienen dan onder begeleiding van een volwassene te zijn.

5.       Wij gaan er van uit dat een ieder zich rustig gedraagt en zijn mede- vakantievierders geen geluidsoverlast bezorgt. Besef dat geluidsapperatuur in deze omgeving luid kan klinken en uw buren en die van ons kunnen hinderen. Wilt u er zorg voor dragen dat het vanaf  22.30 uur en tot 07.30 uur rustig is op de camping.

6.       Houd a.u.b. uw kinderen in de gaten. Toiletruimte, parkeerterrein en de schuren zijn geen speelruimte.

7.       Huisdieren zijn, in overleg en mits aangelijnd toegestaan. U dient ze buiten het terrein langs de openbare weg uit te laten. U bent verplicht een schepje of een zakje mee te nemen en de poep op te ruimen als u de hond uitlaat

8.       Ons bedrijf is een agrarisch bedrijf in een agrarische omgeving. Er vindt dus agrarische activiteit plaats rond het kampeerterrein . Dit kan soms wat stof, lawaai, en geur met zich meebrengen. Wij proberen dit zoveel mogelijk te beperken, maar u zult hier waarschijnlijk toch niet geheel aan ontkomen. Anderzijds kiest u voor kamperen bij de boer en zult u ook merken dat de agrarische activiteiten zeer boeiend zijn om mee te maken!

9.       Het is het verboden om de te velde staande gewassen te betreden.

10.   Afval dient in de afvalbakken gedeponeerd te worden. Voor oud papier hebben wij aparte containers! Oud ijzer kan bij ons gratis ingeleverd worden. Grof vuil dient u zelf af te voeren! In overleg met ons kunnen schillen, oud brood en groenteafval aan de pony’s en de geiten worden gevoerd. Hierbij geldt echter: overdaad schaad!

11.   Aansprakelijkheid voor vernieling, beschadiging, vermissing ed. van zich op onze camping bevindende goederen of evt. ongevallen door speeltoestellen of dieren aanvaarden wij niet. Voor verzekering tegen storm, brand, diefstal e.d. dient u zelf zorg te dragen.

12.   Bij niet naleven van het reglement of andere misdragingen behouden wij ons het recht voor om gasten van de camping te kunnen verwijderen.

13.   Kleine barbecues zijn toegestaan mits u een ander niet tot last bent en het gras niet vernield. Open vuur en vuurkorven zijn niet toegestaan. Tevens is het niet toegestaan om de struiken en bossages te snoeien of te verwijderen.

14.   Onze afvoeren van het toilet gebouw raken snel verstopt. Wij verzoeken u dan ook met klem, om absoluut geen vet, etensresten, maandverband e.d. in een afvoer te gooien.

15.   Wij proberen het gebruik van water te beperken. Het vullen van zwembaden en het wassen van auto’s met leidingwater is niet toegestaan.

16.   Onderverhuur van grond, tent of caravan  of het gratis beschikbaar stellen daarvan aan vrienden en bekenden mag uitsluitend in overleg met ons. Gasten mag u uiteraard ontvangen, maar dienen zich altijd te melden en de campingregels in acht te nemen. Blijven uw gasten logeren dan moeten zij hiervoor 2,75 euro per persoon, per nacht voor betalen.

17.   Wij vinden het uiteraard zeer belangrijk om het sanitairgebouw schoon te houden. Dagelijks maken we het schoon. U doet ons echter een groot plezier om na ieder gebruik het gebouw netjes achter te laten.

18.   U dient er zorg voor te dragen dat de kampeerplaats bij vertrek, leeg en schoon opgeleverd wordt. Kosten die voortvloeien uit beschadiging of vernieling van gebouwen , terrein of materialen zullen wij op u verhalen.

19.   Het is toegestaan om op ons terrein te vissen. U dient echter zelf voor de nodige vergunningen te zorgen!   

20.   In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslissen wij over de verdere gang van zaken!

 

Mini Camping Dieverdoatsie

 

Jannes André en Anja Kamphuis

Dorpsstraat 12

9605 PA Kiel - Windeweer

tel: 0598 491241

mob: 06 53737452

e mail : klik hier